Stále nové možnosti aplikace nýtů a nýtování

22 ledna, 2023/ Nezařazené/


Prudký rozvoj nýtování v nejrůznÄ›jších oblastech lidských aktivit je skuteÄností naší souÄasnosti. Nové a nové konstrukce nýtů pÅ™inášejí s sebou nové aplikaÄní možnosti a vytvářejí stále novÄ›jší požadavky nejen na tvorbu nových speciálních nýtů, ale i na základní typy. Například v oblasti telekomunikací a výpoÄtové techniky se musejí aplikovat speciálnÄ› konstruované a vyhotovené nýty, které musí vyhovovat i požadavkům demagnetizace.

Důvěřujte pouze osvÄ›dÄeným firmám, mezi které patří i ta naÅ¡e

SpoleÄnost Böllhoff – mezinárodní skupina podniků v oblasti spojovací a montážní techniky pod rodinným vedením – vám nabízí sortiment nýtů, které budou co nejvíce vyhovovat vaÅ¡im požadavkům a nejvíce se pÅ™iblíží typy i rozmÄ›ry. DoporuÄujeme vám, abyste výbÄ›r nýtů pro vaÅ¡e nýtování, pÅ™edevším pokud jde o nároÄnÄ›jší aplikace, uskuteÄnili pomocí naší osvÄ›dÄené firmy. NaÅ¡e spoleÄnost nenechává dobrou kvalitu náhodÄ›, ale vždy ji systematicky plánuje! Navíc zajiÅ¡Å¥ujeme přímou dodávku na montážní pracoviÅ¡tÄ›, například pomocí naÅ¡eho Economic supply in time – ekonomická dodávka vÄas.