Jak zvládnout přestup dítěte na jinou školu?

28 dubna, 2023/ Vzdělání/


V průběhu studia na základní, ale i na střední škole může z celé řady důvodů dojít k tomu, že Vaše dítě bude muset přestoupit z jedné školy na druhou. Některé z nich jsou rodinného charakteru (například stěhování kvůli změně zaměstnání rodiče) či se může jednat o problémy s dosavadním vzděláváním dítěte.
jídelna ve školce
 Jaké jsou tedy nejčastější příčiny změny školy?
·         Změna bydliště
·         Rozvod rodičů a následné stěhování
·         Nespokojenost s dosavadní školou
·         Dítě se v kolektivu necítilo dobře nebo bylo dokonce terčem šikany
·         Žák by měl být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu a jeho dosavadní škola jej nedokáže plnit
nuda nad knihou
Pokud o změně školy uvažujete, dobře zvažte všechna negativa a pozitiva takového rozhodnutí. Určitě byste neměli opomíjet přání dítěte, o které se v tomto případě jedná především. Žák, který přijde do nového kolektivu, který již nějak funguje, má vždy složitou pozici. Musí si zvykat nejen na nové prostředí samotné školy, ale také na nové spolužáky, učitele a nové školní situace. Navíc v současné době, kdy každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací plán, může se Vaše dítě dostat do situace, že mu bude některá látka chybět, protože ji jeho předchozí škola má v plánu až později. Bude pak především na Vás, abyste s dítětem tuto situaci zvládli a chybějící látku co nejdříve a nejlépe doplnili. Proto tedy jako zákonní zástupci svého dítěte situaci pečlivě zvažte a promyslete.
malý školák
Jak postupovat v případě přestupu?
Pokud se pro přestup na jinou školu již rozhodnete, je dobré kontaktovat vedení nové školy a domluvit si zde schůzku, ve které všechny nezbytné záležitosti osobně proberete. Nebojte se klást i podrobnější otázky a případně se domluvte na prohlídce školy i s dítětem. Udělejte si obrázek o tom, zda nová škola je schopna naplnit vaše představy. Neméně důležitou otázkou je, zda má škola kapacitní možnosti pro přijmutí nového žáka. Poté si podejte žádost o přestup, a pokud ji ředitel vyhoví, neprodleně o tomto faktu informujte ředitele dosavadní školy. Tato škola je totiž povinna nové škole zaslat potřebnou dokumentaci o žákovi.