Jak Fibonacci ovlivňuje dnešní trh

27 ledna, 2020/ Business/

Je smutným faktem dnešní doby, že dáváme https://wave.rozhlas.cz/kajakarka-freya-hoffmeisterova-vytrvale-posouva-hranice-mozneho-6369348 mnohem víc prostoru celebritám, jako jsou herci, zpěváci či sportovci, místo těch, kteří se proslavili na poli vědy. Asi je to proto, že jejich výsledky nejsou na první pohled tak zřetelné, a navíc je nelze, na rozdíl například od sportovního utkání, sledovat v přímém přenosu.prasátko – pokladnička

Není tedy divu, že mnoho z nich upadne v zapomnění, a pouze málokteří se dočkají slávy. Mezi ně patří například Newton, Darwin či Mendel, ač i zde se zapomíná, že ani oni nevymysleli své teorie sami, nýbrž se opírali o starší výzkumy a často měli k ruce i jiné lidi, kteří jim při tom pomáhali, avšak neměli to štěstí, že publikovali jako první.

Jedním z těch, jejichž jméno zná prakticky málokdo, je matematik Fibonacci. Ten učinil na tomto poli několik velmi zásadních objevů. Definoval například zlatý řez i posloupnost, která nese jeho jméno. Jedná se o řetěz čísel, kdy jsou dvě poslední sečtena. Řada začíná takto: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, a tak dále. Je prakticky nekonečná.

Můžeme se ptát, co je zrovna na této číselné řadě tak zajímavého. Je to fakt, že se vztahuje k mnoha přírodním i umělým vlivům a může být použita k jejich predikci. To platí i pro dnešní trh, kdy se právě tato řada používá k výpočtu výše inflace, zvyšování cen i mnoha dalších věcí.
mince postavená na hranu
Pokud známe tuto poučku, je pak tedy možné do určité míry předvídat chování trhu, a jednat podle toho. Máme nakoupit zásoby této potraviny, nebo jiné? Kdy je nejvhodnější čas koupit či prodat akcie? Právě díky tomuto geniálnímu matematikovi víme, jak nejspíše dosáhneme zisku.

Není proto divu, že jeho výsledky používají firmy po celém světě. Pomůže jim totiž dosáhnout největšího možného zisku, i díky tomu, že dokáže předpovídat chování nejen trhu, ale i konkurence.. A to je přece to, o co každému podnikateli jde, ať už podniká v jakémkoliv oboru.