Náboženství není nuda

20 července, 2019/ Vzdělání/

Hinduismus, křesťanství, buddhismus, taoismus, islám, všechna náboženství jsou v něčem zajímavá a vy se o nich můžete mnoho dozvědět. Základní obrázek o jejich existenci by měl mít každý, proto se vyučují ve škole. Můžete se však obohatit v rámci náboženství ještě více, jelikož existují zábavější formy, které vám přinesou hlubší poznání.
buddhistický rituál
            Například najdete filmy na Youtube, které jsou animované a poměrně zábavně vytvořené. Například Rámájanu najdete jinak „O princi Rámovi“ a následná hodina a půl vás bude nejen bavit, ale přinese vám bližší vhled do této knihy. Stejně tak další povídky jsou takto zpracované.
            Kahoot je internetový kvíz, který může hrát celá třída. Stačí k tomu mobilní telefon. Najdete či vytvoříte kvíz a poté se k němu přihlásí účastníci. V časovém úseku musí žáci vybrat odpověď na otázku. Kahoot si oblíbilo čím dál více učitelů, jelikož víceméně zadarmo a zábavnou formou předávají informace svým studentům. Ti si lépe danou výuku zapamatují.
            Nebo vyjměte nejprve to nejzajímavější z látky, různé příběhy, které by mohly mladší generaci zaujmout, a s tím pracujte. Vyprávějte jim je, lehce upravujte do slovníku dneška a dost možná tak přinutíte žáky, že si daný příběh vezmou do ruky a přečtou. Také hledejte zajímavosti o dané kultuře, něco nezvyklého, možná až opravdu neuvěřitelného. Šok i morbiditu si děti pamatují nejlíp. Ale zní to hůře, než to ve skutečnosti je. Naopak některé zajímavosti ze světa navazují na historické souvislosti, nebo naopak se odráží v dnešním světě. Například obřady v Indii se i v tom nejmenším množství dnes odrazily zde, aniž bychom si to uvědomovali.
ruce na knize
            Předejte dětem prezentace dle toho, jaké náboženství se jim bude zamlouvat nejvíce a nechte je si připravit povídání. Z části nechte fantazii volný proud, třeba narazí na témata, která si lehce zapamatují i ostatní. Navíc vše bude řečené jejich vlastním slovníkem.