Igelitové tašky mají svůj význam i dnes

5 srpna, 2019/ Produkty/

Igelitová taška brzy oslaví sto let svého trvání. První kusy byly vyráběny v zámoří již ve třicátých letech minulého století. Netěší se však příliš dobré pověsti z hlediska dopadu na životní prostředí, a to i přesto, že je tato výrobní technologie ve srovnání s produkcí papíru mnohem lépe.dvě papírové nákupní tašky

Co na igelitové tašky říká životní prostředí

Pokud byste uspořádali anketu a oslovili v ní náhodně vybrané chodce na ulici, pravděpodobně se doberete zajímavého zjištění, že většina z nás považuje igelitové tašky za mnohem větší neřest ve vztahu k životnímu prostředí, ve srovnání s výrobky s papíru. Je to dáno tím velmi rozšířeným názorem, že plast je přece syntetický materiál, který v přírodě nevyrostl, a rozpadá se mnohem déle, než papír.

Papírová taška je pro ekologii větší zátěž, než plast

To je sice pravda, ale k výrobě plastové fólie stačí mnohem menší spotřeba elektrické energie, ropy, zemního plynu a dalších surovin, než při zpracování dřeva v papírenském průmyslu. Současné výzkumy potvrdily, že vyrobit papírovou tašku vyžaduje trojnásobek elektřiny a téměř dvacetinásobek vody ve srovnání s obyčejnou „igelitkou“. Nižší ekologickou zátěž představuje také transport výrobků, igelitky jsou zhruba trojnásobně skladnější, což se projeví v nižších nákladech na spotřebu paliva při přepravě.
Další výhodou igelitek je jejich víceúčelovost a vícerázové použití. Výjimkou jsou pouze materiály s využitím kukuřičného škrobu, které se jako biologický odpad rozloží ve velmi krátké době. Papírová taška je vysloveně jednorázová záležitost, ale tu igelitovou můžete využívat mnohem déle.žena nese nákup v igelitové tašce
Igelitová taška je také výhodný způsob propagace. Nikoho neurazíte tím, pokud ve své firmě či prodejně do ní vložíte zboží nebo vlastní výrobek, mnozí zákazníci tento krok dokážou ocenit, navíc si jej zapamatují a to pak vede k lepším mezilidským vztahům. A pokud o nějakém potisku uvažujete, nejste limitováni předkládanými návrhy, můžete si vytvořit i svůj vlastní a propagovat touto cestou nejen své služby a výrobky, ale i společenské akce, jako jsou cestovatelské výpravy, sportovní události, dětské dny, rodinné oslavy atp.