Nemějte strach

28 dubna, 2023/ Peníze/

Víme, že máte strach, to je pochopitelné. Všichni jsme citliví a  co se týká našich těžce vydělaných úspor určitě dvonásob. Zvláště když tyto úspory mají člověku sloužit k jeho dožití. Ale nebojte se, přes všechny negativní stanoviska a názory vyřčené na adresu těchto fondu, v dnešní době ukládání vašich financí na těchto účtech je bezpečné a stojí určitě aspoň za zvážení.

            Penzijní fondy jsou koncipované tak, aby bylo v největší míře eliminováno riziko ztráty finančních vkladů jednotlivých střadatelů. Veškeré hospodaření penzijních fondů je přísně kontrolováno dodržování příslušných právních norem. Dokonce podle současné právní legislativy musí být odděleno hospodaření a personální složení bank a penzijních fondů, aby se minimalizovalo riziko ztráty vašich vkladů. Jinými slovy řečeno, stát se dnes snaží zabezpečit, co nejvíce vklady střadatelů. Také proto v tomto článku se pokusíme vyjmenovat výhody spoření v penzijních fondech a dokázat vám, že obavy nejsou na místě.

A.    Oddělení fondů od bank– Podle současných právních norem musí být penzijní fond jednotlivého finančního ústavu osamostatněn, co nejvíce od kmenové banky, jak zde bylo zmíněno hospodaření a personální složení musí bát odděleno. To vše kvůli možným únikům dat, či ztrátám vkladů.

B.     Samostatné hospodaření– Hospodaření je přísně kontrolováno a to nejen ze strany fondu, ale také státu. Proto se výsledek hospodaření nezapočítává do příjmů bank, ale tvoří samostanou položku, s nichž mohou manipulovat jenom zaměstnanci penzijního fondu. Představenstvo bankovní rady pouze schvaluje plán na rozvoj fondu, společně s radou penzijního fondu.

C.    Nabídka doprovodných připojištění– Mezi tyto doprovodné služby patří například penzijní připojištění, které má navýšit vaši našetřenou částku, pomocí založení druhého účtu.

D.    Státní příspěvek– Výhoda je také v tom, že určitou částkou přispívá do fondu také stát, aby navýšil zůstatek střadatelů.
 
Nebojte se, ať už hospodaření u penzijních fondů, je jakkoli rizikové, tak nám věřte, že se vyplatí ukládat do něj peníze a to třeba hned teď.