Pivní puč – Hitlera pohřbil, aby se zrodil silnější

12 června, 2019/ Kultura/

V roce 1923 se jeden z obyvatel Výmarské republiky cítil tak silný, že se pokusil svrhnout vládu a převzít zemi sám. Tímto sebevědomým člověkem nebyl nikdo jiný než Adolf Hitler, pozdější kancléř a Vůdce nacistické Třetí říše.

Hitler chápal situaci Německa po prohrané válce jako ponižující. Dal se proto na politiku a svou tvrdou rétorikou si rychle získal davy příznivců, především z řad chudých lidí, ale nechyběla ani elita. Do roku 1923 dokázal založit NSDAP – Národně socialistickou německou dělnickou stranu.
koncentrační tábor

Protože situace dvacátých let byla pro Německo velmi těžká, dostavily se občanské nepokoje (vysoká inflace, válečné reparace, rozpuštění armády, hrozící rozdělení Německa a další), které Hitlera s jeho kumpány vyprovokovaly k jedné z nejbláhovějších akcí. Společně se svými stranickými jednotkami obklíčil měšťanský pivovar v bavorském Mnichově, kde právě zasedali zástupci separatistických stran.
vězeňská cela

Budoucí Vůdce se na schůzi vetřel jako host, zatímco jeho společníci pod vedením SA-manů postupně obsadili všechny východy ze sálu. Nakonec vtrhl na pódium a pomocí revolveru si „získal pozornost“ přihlížejících. Snažil se politiky přestoupit na jeho stranu, ale marně.

Tento neúspěch Hitlera a jeho soukmenovce neodradil a druhý den, 9. listopadu 1923, se vydal do ulic města. Třítisícový dav vlekl rukojmí ulicemi Mnichova. Zastavili je až příslušníci elitních policejních jednotek, a to za použití střelných zbraní. Necelá dvacítka mužů musela padnout, než se rebelové vzdali.

Následkem těchto událostí bylo rozpuštění NSDAP a uvěznění Hitlera. To však paradoxně vedlo k tomu, že se stal ještě uznávanějším, neboť byl v roli mučedníka. Během devítiměsíčního „pobytu“ ve věznici Landesberg sepsal knihu Mein Kampf, přelomové dílo, soupis hlavních myšlenek nacismu. Ta se stala jednou ze zbraní při novém verbování do NSDAP, kterou mu vláda dovolila po příslibu klidného chování znovu založit. Tím byly položeny základní kameny pro nastolení nacismu, druhou světovou válku a holocaust.