Je důležité navštěvovat mateřskou školu?

28 dubna, 2023/ Vzdělání/

Některé děti chodí do mateřské školy, jiné ne. Je to ale dobře? Od září 2017 bude platit nový zákon povinné docházky, posledního předškolního věku. Někteří lidé se proti tomuto bouří, jiní jsou zastánci. Pokud je matka doma s mladším sourozencem, není důvod utrácet za školné a stravné. Na druhou stranu se dítě společensky nerozvíjí.

Některé děti jsou zaostalé, co se týče kamarádů. Když mají nastoupit na základní školu a nebyly ve školce, často se stává, že nejsou ze začátku zařazeny do kolektivu a mohou se cítit osaměle. Stává se, že se rodiče často domlouvají, kam dají své dítě na základní školu, a tak ti, kteří nebyli ve školce bývají nějakou dobu stranou.

Učitelé základních škol se posledního povinného roku v mateřské škole zastávají, protože vidí, že dítě, které navštěvovalo MŠ je mnohem více připravené na první třídu. Může se stát, že dítě, které zůstalo s mladším sourozencem doma neumí barvy, tvary, není tak samostatné, kolektivní, neumí pracovat ve skupinkách, protože to doma prostě nezažilo a nemuselo se starat samo o sebe, zatímco v mateřských školách jsou děti k tomuto často vedeny.

To, že dítě neumí například barvičky, tvary a mnohé víc, je hodně velký problém a nemělo by tedy být do základního vzdělávání vůbec přijato. V dnešní době se toto ale obchází a spoléhá se na to, že se dítě tyto zkušenosti naučí „za pochodu“.

Náhradou za poslední rok v MŠ by mělo být domácí vzdělávání. Jak ale tohle bude opravdu fungovat a jestli to vlastně fungovat bude, nikdo neví. Některé děti opravdu nepotřebují mateřskou školu a dokáží se vše naučit rychle a bez větších problémů. Závěrem domácího vzdělávání by mělo být jakési „přezkušování“. Otázkou ale zůstává, zda dítě toto přezkoušení zvládne. Každý zná pocit, kdy má jít na nějakou zkoušku, je skvěle připraven, ale tréma udělá své. Naštěstí většina dětí v 6 letech to tak nebere např. zápis bere jako hru a zábavu. Zbývá nám tedy jen doufat, že tato inovace nepřinese problémy, ale jen zlepšení.