Kontroly prodeje alkoholu se zpřísňují!

28 dubna, 2023/ Produkty/


Média u nás již informovala o vtipné anabázi s rumovými pralinkami za třicet pět korun. Nebylo to však rozhodnutí jednotlivého zaměstnance řetězce, ale šlo o zcela nové a naprosto seriózně myšlené opatření, které ukládá svým zaměstnancům pečlivě kontrolovat vzhled a působení lidí, kteří si kupují nejen alkohol, ale i produkty obsahující právě alkohol.
čokoládové pralinky.jpg
A kdy vás budou kontrolovat?
Pokud zaměstnanec řetězce odhadne, že vám je méně než dvacet pět let, je v jeho zájmu, aby vás o občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, který dokládá váš věk, požádal. Cílem tedy samozřejmě je, zabránit lidem pod osmnáct let, aby si kupovali alkohol. To se tedy týká i produktů, které obsahují, byť jen malé, množství alkoholu. I když je tento interní zákon přísnější než Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, drží se řetězec interního. A to i přes to, že v jiných zemích tento interní předpis řetězec nemá.
Co je na tomto případu nejvíc veselé?
Vtipné na celé události je, že rumové pralinky sice mají aroma na bázi alkoholu, ale alkohol neobsahují. Pro představu uvádíme tedy tradiční složení rumových pralinek a můžete posoudit sami, zda obsahuje alkohol:
·         cukr
·         voda
·         ztužené tuky
·         kakaový prášek
·         aromata
·         emulgátory
·         kakaové máslo
·         pšeničný škrob
starší prodávající žena.jpg 
Dá se tedy jen vyvozovat z předchozích událostí, že toto opatření je jen výjimkou v jednom z řetězců u nás, a že vzniklo následkem zvýšených kontrol dodržování uvedeného zákona. Z provedených kontrol České obchodní inspekce vyplývá, že obchodníci bez problémů prodávají osobám mladším osmnácti let alkoholické nápoje. A to ve více než šedesáti procentech případů.
Dle České obchodní inspekce byla provedena kontrola v roce 2017 v České republice celkem v počtu 5 143. Konkrétně na prodej alkoholu osobám mladším osmnácti let. U čtyřiceti procent bylo zjištěno porušení práva. Ke kontrolám nově využívá inspekce figuranty ve věku do osmnácti let.
Jak je vidět z výsledků kontrol, je evidentní, že proti předchozímu roku se stav trošku zlepšil.